Bistand i forbindelse med byggesaker

Bergen Takstsenter AS har lang erfaring fra søknadsprosesser og vi påtar oss også oppgaven som ansvarlig søker og / eller prosjekterende. Vi veileder deg profesjonelt gjennom søknadsprosessen og i denne prosessen fungerer vi som en brobygger mellom deg som husleverandør, byggmester, eiendomsutvikler eller tiltakshaver, og kommunen.

Vi tilbyr bistand til tegning og byggesøknader i forbindelse med:

  • Legalisering av ulovlig byggverk
  • Bruksendringssaker
  • Nybygg av boliger og hytter
  • Nybygg av garasje, nøst og andre uthus
  • Ombygging
  • Delingssaker
  • Seksjonering

Ved å la oss håndtere din byggesøknad er du sikret en profesjonell gjennomføring av saken. Kommunene setter pris på godt utformede byggesøknader og dette kan være med på å korte ned saksbehandlingstiden og dermed øke forutsigbarheten for ditt prosjekt.

Ta kontakt med Bergen Takstsenter dersom du ønsker profesjonell bistand enten det gjelder utforming av en søknad for et mindre tiltak der du kan stå som ansvarlig selv, eller det er et større tiltak og det er ønskelig at vi tar hele søknadsprosessen og går inn som ansvarlig søker.