Forhåndstakst

Dette er i utgangspunktet en vanlig verditakst, men den gjelder boliger som er prosjektert på en tomt, er under oppføring eller ombygging/tilbygging. Vurderingene blir de samme som for verdi og lånetakst, men vurderingene gjøres normalt ut fra tegninger og beskrivelser av det planlagte byggverket, evnt av en halvferdig bolig. Forhåndstakster benyttes ofte i forbindelse med belåning og byggelånsoppfølging.