Våre ansatte

Eigil Chinnes Bergen takstsenter

Eigil Schinnes

Byggmester/Takstmann

Trygve Berg Bergen takstsenter

Trygve Berg

Ingeniør/Takstmann

Oddbjørn Høynes Bergen takstsenter

Oddbjørn Høines

Bygningsingeniør/Takstmann