Reklamasjonstakst

Bergen Takstsenter AS har bred erfaring innen reklamasjonsvurdering og rapportering i forbindelse med eierskiftetvister.

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget normalt sett er å foreta en vurdering av de forhold det er reklamert på ved en eiendom etter / i forbindelse med et eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de påreklamerte forhold på stedet, samt opp mot tilgjengelig teknisk salgsdokumentasjon.

Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold det er reklamert på, med mindre oppdragsgiver ber om at det skal letes etter feil. Videre vil vi foreslå en utbedring og kalkulere kostnadene til foreslått utbedring. Det gjøres ikke fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet, men det opplyses om eventuell standardheving som en følge av dette. Bakgrunnen for at standardfradraget ikke beregnes av takstmannen, er at standardfradrag ihht rettspraksis ikke harmonerer med en prosentvis avskrivning pr år vurdert opp mot alder og forventet levetid for bygningsdelen. Det blir derfor riktig, ifølge vår oppfatning, å overlate denne vurderingen til en jurist.

Vi har spesialisert oss på eierskiftesaker og våre oppdragsgivere er lokale advokater, forsikringsselskaper eller privatpersoner, på både kjøper og selgersiden.