Tilstandsanalyse

Bergen Takstsenter AS tilbyr husinspeksjon/tilstandsanalyser.

Tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider. Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, for eksempel kjøp og salg av eiendommer, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan, ferdigbefaring, garantibefaring og taksering. Metode og rapportform som benyttes vil avhenge av formålet med tilstandsanalysen.

Hvorfor tilstandsanalyse og planlegging av vedlikeholdet?

Omfanget av skader på bygninger i Norge er betydelig, og årlig går store beløp til å utbedre skader som skyldes dårlig utførelse og mangelfullt vedlikehold. Å vente med utbedringer og vedlikeholdsarbeider til skader har oppstått, krever høy utbedringsberedskap og store disponible økonomiske midler. Du kan spare mye på utbedrings-/vedlikeholdskostnader dersom bygningsdelen fornyes/vedlikeholdes før skaden oppstår.

Er skaden allerede skjedd? Les om skadetakst!