Tomtetakst

Beregning av tomteverdien for en fritt omsettelig tomt er sammensatt av flere faktorer.

Viktige parameter er eiendommens beliggenhet, områdets og tomtens reguleringsformål og bestemmelser, tomteutnyttelse, og den markedsmessige situasjonen. Hvilket formål kan eiendommen benyttes til? (kontor, lager, forretning, bolig osv). Andre viktige forhold er tomtens grunnforhold og opparbeidelseskostnad.

Vi har god kjennskap til markedet gjennom våre oppdrag og samarbeid med de fleste aktører i eiendomsbransjen.