Verdi og lånetakst

Vi er opptatt av å levere verditakster som synliggjør riktig verdi.

Verditaksering av boliger, leiligheter eller eiendommer er ofte ønskelig i forbindelse med finansiering, avhending og regnskap/økonomi. En verditakst kan ikke sammenlignes med en boligsalgsrapport da sistnevnte gir detaljert kunnskap om den bygningstekniske siden av eiendommen. Likevel foretar vi en generell vurdering av tilstanden av det som er synlig ved en visuell kontroll, for å kunne gi en mest mulig riktig verdifastsettelse av objektet. Innvendige og utvendige arealer blir derfor besiktiget.